مباشر املاک کیست؟


اين واژه به معني پيشكار و كلمه‌اي عربي است. اگر دقت كرده باشيد در فيلم‌هاي تاريخي، پادشاهان فردي را به عنوان دست راستشان انتخاب كرده و رسيدگي به كارها را به او محول مي‌كردند. اين تقريباً شبيه همان كاري است كه مباشر انجام مي‌دهد. در معناي دقيق‌تر، او فاعل و انجام‌دهندهٔ كار شخص ديگر است (مانند نقش معاون براي مدير). البته واژه‌ مذكور معاني مرسوم ديگري مانند سرپرست، كارگزار، معاون، دستيار، ناظر، وكيل، عامل و كارپرداز نيز دارد. با آگاهي از معناي مباشر، حتماً برايتان اين سوال ايجاد شده كه مباشر املاك كيست؟ در بيان ساده، مباشر از طرف صاحب پروانهٔ كسب آژانس املاك، مسئول امضاي اسناد و قراردادهاي مخصوصي مي‌شود كه مالك اصلي به او محول كرده است. مباشر شخصيت حقوقي محسوب مي‌شود كه از طرف مشاور املاك مي‌تواند قراردادها را امضا كند. براي دريافت مجوز‌هاي لازم يك مباشر املاك، در گام نخست بايد يكي از مشاوران املاك شما را به اتحاديه مربوطه معرفي كند. داشتن حداقل مدرك سيكل براي كسي كه مي خواهد به عنوان مشاور املاك معرفي شود از ملزومات است. در گام بعدي شما بايد با در دست داشتن مدارك لازم، كه مي توانيد از فرد معرف خود در اين رابطه كمك بگيريد. به اتحاديه مذكور مراجعه كنيد و پس از گذراندن دوره‌هاي مربوطه مجوزها را اخذ كنيد. شخصي كه مالك جواز مشاور املاك است، از نظر قانون تجارت در ايران، مسئوليت بنگاه معاملات ساختماني را برعهده دارد. از آنجايي كه او فردي را به عنوان قائم‌مقام تجاري، انتخاب كرده است، در غيابش، هر اقدامي از سوي مباشر، به منزله فعاليت هاي شخص مشاور املاك خواهد بود. بنابراين اگر بين مباشر و شخص ثالثي دعوي حقوقي به وجود آيد، پاسخگوي آن مدير آژانس خواهد بود. با در نظر داشتن توضيحاتي كه در بالا به آن اشاره شد، صاحب مجوز، بايد بداند كه انجام عمل غيرقانوني از طرف مباشر، قطعا او را درگير دعوي حقوقي خواهد كرد. در واقع كسي كه پروانه كسب دارد، به اميد اينكه مباشر استخدام كرده نبايد اين چنين پيش خود فكر كند كه ديگر او درگير قانون و دعوي حقوقي نخواهد بود. ‌البته مباشر هم همواره بايد به مديرآژانس گزارش دهد. داشتن يك مباشر املاك علاوه بر آنكه موجب دلگرمي مدير آژانس مي شود مي تواند زمينه را براي اعتماد بيشتر ميان خريداران فراهم كند. بايد در نظر داشت كه مباشر تقريبا نقش شريك را در يك آژانس املاك براي مدير ايفا مي كند. با اين تفاوت كه شخص مذكور همواره زير نظر مدير آژانس فعاليت مي كند و خريداران و ارباب رجوع مباشر را به منزله شخص داراي پروانه كسب در نظر مي گيرند.